Thông báo: thu lại lợi nhuận 28% dự án alibaba long phước 6

Căn cứ vào CAM KẾT LỢI NHUẬN 28% TRÊN 12 THÁNG dành cho Quý khách hàng. Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đai của Quý khách hàng với Công ty CP Địa ốc ALibaba tại dự án Alibaba Long Phước 6.

Công ty CP Địa ốc Alibaba xin thông báo đến Quý khách hàng dự án Alibaba Long Phước 6 được biết và các phòng ban cùng phối hợp thực hiện.
Trân trọng.