Thông báo: ký gửi bán lại dự án alibaba long phước 12 của địa ốc alibaba

Căn cứ theo kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2018 – 2019 của Công ty và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh tháng 5/2018. Để hỗ trợ cho Quý khách hàng đã mua các dự án của Công ty CP Địa ốc Alibaba có được lợi nhuận thu về sớm nhất, tốt nhất.

Nay, Ban Giám Đốc Địa ốc Alibaba thông báo đến Quý khách hàng đã mua dự án Alibaba Long Phước 12 về chính sách ký gửi bán lại như sau:
Lợi nhuận 28%/12 tháng/ số tiền đầu tư, tính theo ngày.
Lợi nhuận + số tiền đầu tư sẽ nhận lại đầy đủ khi bên thứ 3 thanh toán đủ tiền cho công ty.
Thời gian ký gửi từ ngày 7/5/2018 đến 12/5/2018
Sau khi bán cho bên thứ 3, Công ty sẽ có văn bản thông báo đến quý khách hàng để theo dõi tiến độ thanh toán và thời gian nhận lại tiền. Khách hàng được quyền chuyển tiền đã bán qua mua bất kỳ sản phẩm nào của Công ty CP Địa ốc Alibaba, được hưởng đầy đủ chính sách và nhận về phần tiền dư.