Thông báo: chi trả tiền thu mua dự án alibaba long phước 4

Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đai của Quý khách hàng với Công ty CP địa ốc Alibaba tại dự án Alibaba Long Phước 4. Căn cứ vào thông báo thu lại lợi nhuận 28% trên 12 tháng dự án Alibaba Long Phước 2, 3, 4 ngày 11/03/2018 đối với những lô đất đã xác nhận thu mua lại.
Nay Công ty thông báo đến tất cả Quý khách hàng và toàn thể nhân viên về thời gian chi trả tiền và lãi suất thu mua của dự án Alibaba Long Phước 4 đối với những hợp đồng đã đủ 12 tháng: