Thông báo: chi trả tiền thu mua dự án alibaba tân thành center city

Căn cứ vào Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Quý khách hàng với Công ty CP Địa Ốc Alibaba tại dự án Alibaba Tân Thành Center City. Căn cứ thông báo thu lại lợi nhuận 8% trên 3 tháng dự án Alibaba Tân Thành Center City đối với những lô đã ký xác nhận thu mua lại từ ngày 24/07/2018 đến ngày 29/07/2018.
Nay, công ty thông báo đến Quý khách hàng và toàn thể nhân viên Công ty về thời gian chi trả tiền và lãi suất thu mua của dự án Alibaba Tân Thành Center City như sau: