Quyết định về việc duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp Long Phước 1

​Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4219/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Phước 1, xã Long Phước, huyện Long Thành.Quyết định về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Phước 1, xã Long Phước, huyện Long Thành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.